LITERATE DYSLEKSITEST FOR UNGDOM OG VOKSNE

Literate Screeningtest er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos ungdom og voksne. Den kan gjennomføres både som gruppetest og som individuell test.

Screeningtesten er svært enkel å administrere. Det tar totalt ca. 30 minutter å gjennomføre hele testbatteriet, som består av seks ulike tester. For å gjennomføre testen må testlederen  gjennomgå et obligatorisk dagskurs.

MÅLEEGENSKAPER​

Literate screeningtest har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet). De statistiske beregningene fra normeringsstudien viser reliabilitetskoeffisienter på mellom .84-.92 (Cronbach’s alpha) for de seks testene.

Literate screeningtest har også tilfredsstillende validitet. De statistiske beregningene fra normeringsstudien viser at den i 90 % av tilfellene greier å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi.

Måleegenskapene er dermed dokumentert å være meget tilfredsstillende.

BAKGRUNNEN FOR LITERATE SCREENINGTEST

Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien. Den er senere videreutviklet og normert blant elever i videregående og voksne. Normene er basert på et representativt utvalg av cirka 300 elever i videregående (16-20 år) og voksne (> 24 år).

GJENNOMFØRINGEN

Instruksjonene blir lest opp og presentert skriftlig på skjermen samtidig. Til noen av testene er det øvingsoppgaver. På disse øvingsoppgavene får man tilbakemeldinger om løsningsforslagene er riktig eller feil, og hva som er riktig svar.

Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Råskårene blir automatisk konvertert til z-skårer (dvs. standardiserte skårer). Z-skårene fremstilles grafisk i form av stolpediagram. En stolpe viser hvor skåren på en gitt test plasserer seg i forhold til gjennomsnittet på den aktuelle testen.

For å gjennomføre testen må både testadministrator og testperson ha BankID eller BankID på Mobil tilgjengelig. Testpersonen (dvs. den som skal testes) kan alternativt logge seg inn via FEIDE. Men for å kunne logge seg inn via FEIDE, må administrator for Feide-organisasjon (f.eks. skoleeier) først aktivere Literate screeningtest.

  • Dersom du ikke har BankID kontakter du din bank som vil opprette BankID for deg
  • Dersom du har BankID, men har glemt passordet, kontakter du din bank som vil hjelpe deg videre
  • Dersom du har BankID, men har glemt nøkkelbrikke eller mobil, må du vente med testen til du har en av disse

UTVIKLEREN
TRUDE NERGÅRD NILSSEN

Utdanning: Dr.polit. 2006 (UiO). Cand.polit. 1995 (UiTø).

Yrkeserfaring: Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT for Midt-Troms fra 1995 til 2002. Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, fra 2002-2005. Lektor fra 2005 til 2007, førsteamanuensis fra 2008 til 2015, og professor i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet fra 2015.

Prosjektleder for: PI for The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia/Dysleksistudien i Tromsø (2010-2018). Leder for normeringsstudiene knyttet til henholdsvis Screening av skriftspråkvansker hos ungdom og voksne og Screening av dysleksi hos barn 5-10 år.

 

Literate AS: Literate Screeningtest eies av UiT – Norges arktiske universitet. Literate AS har lisensavtale med UiT om kommersiell utnyttelse av Screeningtesten.

 

PERSONVERNPOLICY

Literate er opptatt av personvern og bestreber seg på å beskytte personopplysninger på best mulig måte. Vi bruker BankID for å sikre personsensitive opplysninger. BankID gir Norges høyeste sivile sikkerhetsnivå.

Hvilke personopplysninger kommer Literate til å bruke?

Vi kommer til å behandle personopplysninger til våre brukere (kunder) for å administrere deres abonnement og for å oppfylle våre forpliktelser.

Den som skal testes med Literate screeningtest må fylle ut et kort spørreskjema før selve testen starter. Sammen med testresultatene vil disse opplysningene bli brukt til forskning. Navn og alle personidentifiserende opplysninger filtreres bort.

Hvordan kommer vi til å beskytte dine personopplysninger? Vi har som mål å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. Literate har implementert flere sikkerhetstiltak.

FÅ TILSENDT ARTIKLER

Meld din interesse for artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no