LITERATE DYSLEKSITEST FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dysleksitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester. For å gjennomføre testene må testlederen gjennomgå et obligatorisk sertifiseringskurs. For å bli testleder må man være utdannet lærer, førskolelærer, spesialpedagog, logoped, psykolog eller tilsvarende.  

Testene er svært enkle å administrere. En naturlig arbeidsdeling er at testledere knyttet til skolen gjennomfører screeningdelen, mens testledere ved PP-tjenesten (eller tilsvarende) gjennomfører oppfølgingsdelen for utredning og diagnostisering.

Innlogging

Er du sertifisert testleder? Logg deg deg inn her

Er du testkandidat? Logg deg inn her

Motta oppdateringer ved å melde deg på vårt nyhetsbrev

MÅLEEGENSKAPER​

Literate dysleksitester har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet), og validitet.

De statistiske beregningene fra normeringsstudiene viser at testene er veldig godt egnet til å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi.

Måleegenskapene til voksentesten er allerede publisert i det internasjonale, fagfellevurderte forskningstiddskriftet Dyslexia. Det er et mål å få vurdert måleegenskapene for hver av testene i Literates portefølje av toppeksperter i fagfellevurderte forskningstidskrift.

GJENNOMFØRINGEN

Instruksjonene blir lest opp og presentert skriftlig på skjermen samtidig. De aller fleste testene innledes med øvingsoppgaver. På disse øvingsoppgavene får testkandidaten tilbakemeldinger om løsningsforslagene er riktig eller feil, og hva som er riktig svar.

Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Det er kun testleder som har tilgang til resultatene. Råskårene blir automatisk konvertert til Z-skårer (dvs. standardiserte skårer). Z-skårene fremstilles grafisk i form av stolpediagram. En stolpe viser hvor skåren plasserer seg i forhold til normeringsutvalgets gjennomsnitt på den aktuelle testen.

For å gjennomføre testene må testleder ha FEIDE, BankID eller BankID på Mobil tilgjengelig.

Screeningstester som er designet for fjerntesting eller for gjennomføring i store grupper krever at testkandidatene logger seg inn med FEIDE eller BankID. For tester som gjennomføres i en klassisk én-til-én situasjon er ikke dette nødvendig.

UTVIKLEREN
TRUDE NERGÅRD NILSSEN

Utdanning: Dr.polit. 2006 (UiO). Cand.polit. 1995 (UiTø).

Yrkeserfaring: Professor i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet fra 2015. Førsteamanuensis ved UiT fra 2008 til 2015. Lektor ved UiT fra 2005 til 2007. Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo fra 2002 til 2005. Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT for Midt-Troms fra 1995 til 2002. 

Prosjektleder for: The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia/Dysleksistudien i Tromsø (2010-2018), normeringsstudiene knyttet til Literate-testene og fra 2020 leder for et nytt forskningsprosjekt som skal utvikle og prøve ut tiltak for risikobarn gjennom en randomisert kontrollert studie, finansiert av Norges forskningsråd.   

Literate AS: UiT – Norges arktiske universitet eier teknologien til Literate-testene. Literate AS har lisensavtale med UiT om kommersiell utnyttelse av teknologien.

PERSONVERNPOLICY

Literate er opptatt av personvern og bestreber seg på å beskytte personopplysninger på best mulig måte. Vi bruker BankID for å sikre personsensitive opplysninger. BankID gir Norges høyeste sivile sikkerhetsnivå.

Hvilke personopplysninger kommer Literate til å bruke?

Vi kommer til å behandle personopplysninger til våre brukere (kunder) for å administrere deres abonnement og for å oppfylle våre forpliktelser.

Den som skal testes med Literate screeningtest må fylle ut et kort spørreskjema før selve testen starter. Sammen med testresultatene vil disse opplysningene bli brukt til forskning. Navn og alle personidentifiserende opplysninger filtreres bort.

Hvordan kommer vi til å beskytte dine personopplysninger? Vi har som mål å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter om vern av personopplysninger. Literate har implementert flere sikkerhetstiltak.

NYHETSBREV

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no