Gyldig for alle abonnement hvor det ikke finnes en egen DBA (fra 18.5.2020)

20203_Databehandler avtale

Inngått 19.12.2018. Kontaktperson: Hanne Kvello, hanne.kvello@ntnu.no, 73595225

2019_01_09_Avtale_NTNU-Literate


Inngått september 2020. 
Kontaktperson: Usman C. Aslam, Rådgiver – seksjon for kompetanse og skoleutvikling
 0047 41061874 / usmana@viken.no

Varling av brudd: Avviksteam Viken v. Anja og Egon
941 91 196 / 982 55 076 / infosikkerhet@viken.no