Medlemskapsnivå

Nivå Pris  

Gratiskurs

Gratis. (eks. mva.) Velg

Nettkurs

NOK 1 950,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest barn (årlig)

Årsabonnement screeningtest for barn er for spesialpedagoger, lærere, logopeder og andre sertifiserte brukere som jobber på barneskole og barnehage. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest voksne (årlig)

Årsabonnement screeningtest for voksne er for pedagoger, spesialpedagoger, elevtjenesten og oppfølgingstjenesten i videregående skole, høgskoler, universitet, voksenopplæring, NAV og IA-bedrifter. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Fullt abonnement (årlig)

Fullt abonnement er for PP-tjenesten, logopeder, BUP og psykologer. Abonnementet gir tilgang til både screeningtester og oppfølgingstester.

Link til kontrakt
Link til Databehandler avtale

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg

Screeningtest ungdom (årlig)

Årsabonnement screeningtest for ungdom er for spesialpedagoger, lærere, logopeder og andre sertifiserte brukere som jobber på ungdomsskole. Abonnementet inkluderer 25 gjennomførte tester pr. år.

NOK 4 000,00 nå. (eks. mva.) Velg