SCREENINGTEST VOKSNE

Testen er egnet for fjerntesting eller samtidig testing av en gruppe/klasse.

For å gjennomføre testen må både testadministrator og testperson ha BankID eller BankID på Mobil tilgjengelig. Testpersonen (dvs. den som skal testes) kan alternativt logge seg inn via FEIDE. 

Testen består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten 


Literate screeningtest for voksne har høy reliabilitet (dvs. målesikkerhet). De statistiske beregningene fra normeringsstudien viser reliabilitetskoeffisienter på mellom .84-.92 (Cronbach’s alpha) for de seks testene.
Literate screeningtest har også tilfredsstillende validitet. De statistiske beregningene fra normeringsstudien viser at den i 90 % av tilfellene greier å skille individer med mulig dysleksi og individer uten dysleksi.
Måleegenskapene er dermed dokumentert å være meget tilfredsstillende.

For å lære mer om måleegenskaper se vår animasjonsvideo her.

SCREENINGTEST BARN

Barnetesten tas i en klassisk én-til-én situasjon, hvor testadministrator har PC eller Mac, og testpersonen har PC, Mac eller nettbrett. Testadministrator må logge inn med BankID eller BankID på Mobil, mens det ikke er krav om spesiell pålogging for eleven.

 

Testen består av flere deltester, bestemt ut fra kandidatens klassetrinn.

 • Bokstavkunnskap
 • Fonemisolasjon
 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • Fonemutelatelse
 • 1-min lesetest
 • Orddiktat


Resultatene fra normerings- og valideringsstudien av Literate screeningtest for barn vil bli publisert her når de er publisert i fagfellevurderte forskningstidskrift.

 

UNGDOMSTESTENE

Screeningtesten er egnet for fjerntesting eller samtidig testing av en gruppe/klasse. For å gjennomføre screeningstesten må både testadministrator og testperson ha BankID eller BankID på Mobil tilgjengelig. Testpersonen (dvs. den som skal testes) kan alternativt logge seg inn via FEIDE for screeningtesten. Oppfølgingstesten tas i en klassisk én-til-én situasjon, hvor testadministrator har PC eller Mac, og testpersonen har PC, Mac eller nettbrett. Testadministrator må logge inn med BankID eller BankID på Mobil, mens det ikke er krav om spesiell pålogging for eleven.

Screeningtesten består av 6 deltester

 • Orddiktat
 • Tulleord
 • Lesetest
 • Ordforståelse
 • Skrivehastighet
 • Ordkjedetesten

Oppfølgingstesten består av 4 deltester

 • Arbeidsminne
 • Hurtigbenevning
 • 1-min lesetest
 • Spoonerism

Resultatene fra normerings- og valideringsstudien av Literate screeningtest for barn vil bli publisert her når de er publisert i fagfellevurderte forskningstidskrift.

BAKGRUNNEN FOR LITERATE SCREENINGTEST

Screeningtesten for voksne ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien i Tromsø. Den er senere videreutviklet og normert.

Voksentestene er normert blant elever i videregående og voksne. Normene er basert på et representativt utvalg av mer enn 300 elever i videregående (16-20 år) og voksne (> 24 år)
Barnetesten er normert blant elever i barneskolen. Normene er basert på et representativt utvalg på over 1500 elever fra alle Norges landsdeler. Barnetesten dekker barnetrinnet (1.–7. årstrinn)
Ungdomstesten er normert for ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn). Normene er basert på et representativt utvalg på over 300 elever fra ungdomsskoler i flere landsdeler. 

TAKKSIGELSER

Vi vil takke samarbeidende skoler, deltagerne i Dysleksistudien i Tromsø og PPT Tromsø for hjelp til den omfattende normeringsstudien med et representativt utvalg på over 1400 elever fra alle Norges landsdeler.

Takk til blant andre:

 • Tromsdalen skole
 • Rå ungdomsskole 
 • Lunde skole
 • Kuventræ skule
 • Foldnes skole
 • Holviga barneskole
 • Trollvik skole
 • Sandeåsen skole
 • Sjetne skole
 • Mortensnes skole
 • Silsand barneskole
 • Trollstua Barnehage
 • Smestad skole
 • Hagaløkka skole
 • PPT Tromsø
 • PPT Andøy
 • PPT Oppdal
 • PPT Røros og Holtålen
 • PPT Tønsberg
 • Gressvik ungdomsskole
 • Rakkestad ungdomsskole
 • Ve ungdomsskole
 • Telemark toppidrett ungdomsskole
 • Ulstein ungdomsskole

Og en stor takk til som bidro til
innsamling av normeringsdata:

 • Veronika Pedersen og alle
  involverte lærere ved Tromsdalen skole
 • Silje Johnsen
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset

Videre vil vi takke for støtte fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Lenvik (nå Senja) kommune og Tromsø Kommune.  

NYHETSBREV

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no