Ofte stilte spørsmål

For å administrere en Literate test logger man inn med BankID på literate.no. Velg «Test leder». Det finnes også en «Min Side». Denne siden er for sertifisering og bestilling/endring av abonnement.

For å administrere en Literate test må man være sertifisert. For å bli sertifisert må man ta et sertifiseringskurs og ha utdannelse som barnehagelærer, lærer, spesialpedagog, logoped e.l. Videre må man ha et abonnement på testen. Det er derfor ikke meningen at du som forelder skal ta testen på ditt barn. Vi oppfordrer deg til å snakke med barnehagen, skolen eller en lokal logoped hvis du ønsker at ditt barn skal bli testet.  

 • Alternativ 1. Man logger seg på løsningen etter endt prøveperiode og laster ned kontraktene. Send signerte kontrakten til admin@literate.no.
 • Alternativ 2: Man logger på «Min Side» på Literate.no, og bestill abonnement. Der godkjenner man avtalene elektronisk.

               

Merk at det er to avtaler, hvor begge må signeres:   

 • Skoler som ikke har en rammeavtale, må få kommunen/fylket til å signere en «Databehandleravtale».
 • Skolen fyller i den enkle «Kundeavtalen».
 • Har kommunen/fylket en rammeavtale, trenger man kun den enkle «Kundeavtalen».
 • Er man selv databehandlingsansvarlig (eks: bedrifter, universiteter og høgskoler) bør man bruke «Kundeavtale med databehandleravtale».

Det er viktig å ha en god og stabil internettlinje. Testadministrator bør ha en PC eller Mac med nettleser. Vi anbefaler Google Crome. Eleven skal kunne bruke både nettbrett og PC/Mac. Også her anbefaler vi Google Crome.

For Ungdomstesten og Voksentesten, hvor elevene logger på med FEIDE, må kommunen/fylket godkjenne «Databehandleravtalen» og åpne for bruk av «Literate Screeningstest» i FEIDE Kundeportal.

Etter endt testing får en standard rapport oversikt over elevens resultater. Denne rapporten er tydelig og lett forståelig. På kurset lærer man hvordan man skal tolke denne. Testadministrator gjør rede for resultatene i en skriftlig, pedagogisk rapport som man eventuelt sender til PPT for sakkyndig vurdering. Utskriften/rapporten av testresultatene kan med fordel legges ved den pedagogiske rapporten.

 

Literate har ikke en egen håndbok, men at det vil i utskriften av resultatene komme en kort beskrivelse av de ulike testene som inngår i testbatteriet.  

Literate har forskjellige typer abonnement tilpasset forskjellige brukere. Alle abonnementene koster det samme pr. år, men noen variasjoner i hva som følger med:

 • Lærere/spesialpedagoger i barnehage/barneskole bør velge «Abonnement barnetest». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi for barn og man får 25 tester inkludert.
 • Lærere/spesialpedagoger i ungdomsskolen bør velge «Abonnement Ungdom-test». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi for ungdom og man får 25 tester inkludert.
 • Lærere/spesialpedagoger i videregående skole bør velge «Abonnement Voksentest». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi på elevene for voksne, og man får 25 tester inkludert.
 • «Fullt abonnement» gir tilgang til alle tester, også oppfølgingstester. Dette er ment for PPT, BUP, logopeder og psykologer. Da koster det 50kr for hver gjennomført test.

Det er typisk arbeidsgiveren din som bestiller abonnementet. For lærere er det skolen som bestiller et abonnement til én eller flere sertifisert brukere. Disse brukerne vil få mulighet til å utstede tester og se resultatene. Merk at man må også få data databehandleransvarlig (kommunen/fylket) til å godkjenne «Databehandleravtalen».

 • For lærere er det ofte skolen som står som fakturamottaker. De fleste skoler bruker EHF (Elektronisk handelsformat). Da trenger vi kun skolens navn, org.nr. og en bestiller ID/ressursnummer.
 • Skal man betale med kort, eller motta faktura på e-post trenger vi fakturaadresse til mottakeren.

Skal PPT gjennomføre testene på elever, må de ha et eget abonnement.

Da kan skolen bestille abonnement til flere lærere.

Literate gir kvantumsrabatt, slik at abonnement nr. 2, 3, 4 osv. er billigere enn det første abonnementet.

Hvis en lærer slutter på skolen, så kan et pågående abonnement overføres til en annen sertifisert bruker.

Merk at tidligere tester ikke vil bli tilgjengelig.

Da kan man nedgradere abonnementet til et basis-abonnement.

Da vil man ikke kunne utstede nye tester, men se historiske resultater.

Det er flere forskjeller mellom Literate og Logos. Literate er en screeningtest, mens Logos er en diagnostisk test. Literate tar rundt 30 minutter å gjennomføre, mens Logos tar lengre tid. Logos oppsummerer resultatene i persentilskårer, mens Literate oppsummerer i ulike normative skårer (herunder også persentilskårer). Literate screeningtest brukes av stadig flere fagfolk som en viktig del av en mer omfattende utredning av dysleksi. Hensikten med screeningtesten er å raskt og nøyaktig avdekke om et barn har, eller ikke har, (risiko for) dysleksi.

Hva trenger du hjelp med?