BLI SERTIFISERT FOR LITERATE DYSLEKSITESTER

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Det er gjort store fremskritt i forskningen, og i dag vet vi mye om årsakssammenhenger og om de tidlige og vedvarende markørene på dysleksi. Likevel er det mange barn, ungdom og voksne som har en uoppdaget dysleksi. Det skyldes i mange tilfeller at fagfolkene rundt har mangelfulle kunnskaper om disse årsakssammenhengene og markørene.

Literate-testene bygger på det vi vet i dag, og baserer seg både på norske og internasjonale forskningsfunn. Testene kartlegger de mest kjente risikomarkørene på dysleksi.

Sertifiseringskurset gir deltakerne en faglig oppdatering. På sertifiseringskurset lærer man om hva Literate-testene måler, hvorfor de måler det de måler, og om hvordan man kan forstå resultatene og forholde seg til dem.

For å bruke Literate dysleksitester for avdekking av dysleksi må man gjennomføre et obligatorisk dagskurs eller en nettbasert sertifisering på forhånd. Kursene legger stor vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av screeningtesten, teknisk administrering av testene og ikke minst tolkning av resultater og testprofiler. Merk at kurset er kun for personer med relevant kompetanse, f.eks. barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse. 

Kursene inkluderer én måned gratis prøveabonnement for barne- og voksentest. Abonnementet for Literate testene kan tas i bruk umiddelbart etter at sertifiseringen og bestillingen er gjennomført.

NETTKURS

Vårt nettbaserte sertifiseringskurs består av flere videoforelesninger og kunnskapstester. Ved å melde deg på kurset får du tilgang til kursmateriell i 30 dager. 

  Kurset tar for seg følgende emner:

  • Oppdatering på dysleksifeltet
  • Bakgrunnen for Literate screeningtest
  • Hva screeningtesten måler
  • Prosedyrer for pålogging og administrering
  • Testenes reliabilitet og validitet
  • Tolkning av resultater, med vekt på sammenlikning av ulike skalerte skårer

  Kursavgift for nettkurs er kr 1950 (eks MVA).

  Selve kurset tar ca. to timer å gjennomføre, og du får tilsendt sertifiseringsbevis som gir deg deg adgang til å bruke “Literate Screeningtest for voksne” og “Literate Screeningtest for barn”. 

  DAGSKURS

  Literate arrangerer sertifiseringskurs flere ganger per år. 

  Programmet for kurset:

  • Oppdatering på dysleksifeltet
  • Bakgrunnen for Literate screeningtest
  • Hva screeningtesten måler
  • Prosedyrer for pålogging og administrering
  • Testenes reliabilitet og validitet
  • Tolkning av resultater, med vekt på sammenlikning av ulike skalerte skårer
  • Mer utfyllende oppdatering på forskningsfronten innen dysleksi
  • Faglige diskusjoner

  Kursavgift for dagskurs er kr 3120 (eks MVA)

  NYHETSBREV

  Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

  Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no