BLI SERTIFISERT FOR LITERATE DYSLEKSITESTER

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Det er gjort store fremskritt i forskningen, og i dag vet vi mye om årsakssammenhenger og om de tidlige og vedvarende markørene på dysleksi. Likevel er det mange barn, ungdom og voksne som har en uoppdaget dysleksi. Det skyldes i mange tilfeller at fagfolkene rundt har mangelfulle kunnskaper om disse årsakssammenhengene og markørene.

Literate testene bygger på det vi vet i dag, og baserer seg både på norske og internasjonale forskningsfunn. Testene kartlegger de mest kjente risikomarkørene på dysleksi.

For å bruke Literate dysleksitester for avdekking av dysleksi må man gjennomføre et obligatorisk dagskurs eller en nettbasert sertifisering på forhånd.

Sertifiseringskursene gir deltakerne en faglig oppdatering. På kursene lærer man om hva Literate testene måler, hvorfor de måler det de måler, og om hvordan man kan forstå resultatene og forholde seg til dem.

Kursene legger stor vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av testene, teknisk administrering og ikke minst tolkning av resultater og testprofiler.

Merk at kursene er kun for personer med relevant kompetanse, f.eks. barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, pedagogisk-psykologisk rådgivere, psykologer og andre med tilsvarende kompetanse.

Dagskurset inkluderer ett års abonnement. Les mer om abonnementene her. 

Nettkurset inkluderer én måned gratis prøveabonnement for barne-, ungdom og voksentest. Prøveabonnementet inkluderer to gratis tester av hver type. 

Abonnementet for Literate testene kan tas i bruk umiddelbart etter at sertifiseringen og bestillingen er gjennomført.

NETTKURS

Vårt nettbaserte sertifiseringskurs består av flere videoforelesninger og kunnskapstester. Ved å melde deg på kurset får du tilgang til kursmateriell i 30 dager. 

  Kurset tar for seg følgende emner:


  Kursavgift for nettkurs og en måned prøveabonnement er kr 1950 + MVA. 

  Selve kurset tar ca. tre timer å gjennomføre, og du får sertifiseringsbevis som gir deg adgang til å bruke Literate dysleksitester.   

  DAGSKURS

  Literate arrangerer sertifiseringskurs flere ganger per år. 

  Programmet for kurset:

  Kursavgift for dagskurs og ett års abonnement er kr 5950 + MVA . 

  Abonnementet gjelder for barne-, ungdoms- og voksentesten eller eventuelt fullt abonnement på de vilkår som er beskrevet under “Priser og kjøpsbetingelser” . 

   

  NYHETSBREV

  Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

  Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no