21.okt kl. 08:00 BANK ID er nede

Det planlagte vedlikeholdet 21.10.2021 gikk til 08:00, men måtte utvides til 11:00.

Fra 21. til 26.oktober gjøres det en større endring i BankID-tjenesten sentralt. BankID vil ikke fungere på natten 21. oktober fra kl. 00:01 – 11:00. Det kan også bli noe utilgjengelighet for BankID med kodeapp lørdag 23. oktober. BankID på mobil og BankID med kodebrikke skal fungere som normalt denne lørdagen.”

https://www.bankid.no/status/

Barnetest

Skal du ta barnetesten kan du logge inn her med din kode

Voksentest

Skal du ta voksentesten kan du logge inn her med din kode

UNGDOMS-TEST

Skal du ta ungdomstesten kan du logge inn her med din kode

OPPFØLGINGS-TEST
UNGDOM

Skal du ta oppfølgingstesten for ungdom kan du logge inn her med din kode